Základní FF2

Tato knihovna obsahuje některé funkce pro ulehčení práce obecně ve skriptech FF2.

Knihovnu nahrajete tak, že ji umístíte do složky se skriptem (např. Custom/Missions/MyMission/) a poté nahoru ve vašem skriptu vložíte:

dofile("Custom/Missions/MyMission/Illidan_LFF2.lua")

Nebo můžete potřebnou funkci z knihovny jen zkopírovat.

Illidan_LFF2.lua (13,1 kB)

Příklady a popisy parametrů jsou napsány v samotném skriptu.

Funkce:

 • SaySimple - Dialog bez použití START_DLG.
 • TranslateGr - Jednoduchý posun grafiky.
 • AnimGrTranslation - Animace posunu grafiky.
 • ScaleGr - Jednoduchá změna velikosti.
 • AnimGrScaling - Animace změny velikosti.
 • RotateGr - Jednoduchá rotace grafiky.
 • AnimGrRotation - Animace rotace grafiky.
 • ColorGr - Zbarvení grafiky.
 • AnimGrColoring - Animace zbarvení grafiky.
 • CreateBubbles - Vytvoření bublinek na předmětu. (0 pro zeď)
 • SetWaterLevel - Nastaví úroveň vodní hladiny.
 • SetSolvedRoom - Vyřešení konkrétní místnosti.
 • BeamsCount - Počet laseru na objektu.
 • SetWeight - Nastavení váhy objektu.
 • SetType - Nastavení typu objektu.
 • SetCritterType - Nastavení typu živočicha.
 • SetCritterClass - Nastavení třídy živočicha.
 • MoveCritter - Pohyb živočichem.
 • MoveObject - Pohyb předmětem.
 • RemoveObject - Odstranění objektu z místnosti.
 • SetObjectPos - Nastavení pozice objektu.
 • message - Vypíše chybovou hlášku s daným textem.
 • alert - Náhrada funkce print pomocí chybové hlášky.
 • GetDistance - Vrátí vzdálenost dvou bodů.
 • GrCritter - Vrátí grafiku živočicha.
 • GrGlow - Vrátí grafiku záře živočicha.
 • GrRadiation - Vrátí grafiku radiace objektu.
 • MoveWindow - Posune okno.
 • SetWindowPos - Nastaví pozici okna.
 • SetWindowSize - Nastaví velikost okna.
 • OnChange - Zavolá funkci při změně proměnné.

Diskusní téma: Fish Fillets 2

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek