Vlastní cíle místnosti

Nastavení cílů místností je poměrně jednoduchá záležitost, ale pokud to nechápete nebo chcete vidět další nápady, čtěte dál.

Klasické cíle

V okně Room properties je řada políček:
Goal - Cíl místnosti:
  Standard - Dostaň všechny tvory ven.
  Get items out - Dostaň ven určité předměty
  Get items on place - Dostaň na nějaké místo určité předměty.
  Move items - Pohni s určitými předměty.
  Touch items - Dotkni určitých se předmětů
Max moves - Maximální počet tahů, 0 - neomezeně tahů.
Auto enter next room - V kampani se hned spustí další místnost.

Pokud chcete vybrat předmět, ke kterému se vztahuje cíl místnosti, v nabídce Room object properties zaškrtněte možnost Used as goal. Pokud chcete zvýraznit oblast, kam se mají tvorové dostat, pojmenujte ji goal.

Cíle pomocí skriptů

Ty se vytvoří pomocí události, podmínky a funkce SetSolved(), která slouží pro splnění a ukončení mistnosti.
Ukázka skriptu, který vyhraje místnost poté, co Flounder zemře:

ON_DEATH flounder
  SetSolved()
end

Při sebrání hvězdičky:

ON_STAR_COLLECT star1
  SetSolved()
end

Při sebrání jakékoli hvězdičky:

OnEvent(Enums.OnStarCollect, "OnStarCollect_0") function OnStarCollect_0(eventId, objectId, who)
  SetSolved()
end

 Tento zápis vypadá sice hrozně, ale funguje také. U obou funkcí můžete využít proměnnou who, která obsahuje id živočicha, který hvězdičků ji sebral.